Arabština pro děti

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří arabštinu dosud nikde nestudovali. Děti: 8 - 13 let

Co budeme probírat?

Arabská abeceda a psaní, krátké a dlouhé samohlásky, slabika, přízvuk, skloňování a pády v arabštině, shodný přívlastek, kořen a kmen slova, opis slovesa mít, sloveso být, zájmena ukazovací, osobní a tázací, příslovce a předložky, genitiv, množná čísla, shoda podstatných a přídavných jmen, člen určitý, souhlásky sluneční a měsíční, ženský rod přirozený a formální, shoda přívlastku s podstatným jménem, přídavné jméno vztahové, jmenná věta, otázka zjišťovací a doplňovací.

Zápis do kurzu je možný během celého roku! 

Konverzace

první slova a fráze, pozdravy, seznámení, státy, barvy, jídlo

Základní studijní materiály

Alawiye, Imran: Gateway to Arabic One, Gateway to Arabic Two. Arabic without tears 1, 2

 

Na všechny skupinové  kurzy při registraci a uhrazení kurzovného nejpozději do 30.září 

Stávající a nové studenti si můžou uplatnit slevu 10% s podmínkou uhrazení kurzovného rovněž do 30.září  2022. 

 

Letní Akci na Podzimní skupinové kurzy všech úrovní (20 týdnů) 8030 a po slevě 7300,-  Kč 

Letní Akci na Podzimní  individuální kurzy všech úrovní (10 týdnů) 8030 a po slevě 7300,-  Kč

Příprava ke státní jazykové zkoušce (10 lekcí/ 4 vyučovací hodiny) je 10593 a po slevě 9630,-  Kč

Pro uplatnění slevy je nutné zaslat přihlášku a uhradit kurzovné nejpozději do  30 září  2022. a poslat zpravu na 777 787 337: s textem (sleva 2022 / 2023 kurz Arabstiny)

 

 

 

Termíny

Datum zahájení: 5.10.2022
Datum ukončení: 1.03.2023
Délka kurzu: 22 týdnů
Středa: 16:00 - 17:00
Materiály: Gate way to Arabic 2-3
Cena: 7300 Kč
Přihláška: ZDE

English
العربية
Česky
Arabesque facebok